Fulltextové vyhledávání

Platba za komunální odpad a poplatek za psa pro rok 2020Vážení spoluobčané,

žádáme vás o úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatků za psy.

Výše poplatků pro rok 2020:

  • Poplatek za psa  50,-Kč (a to nezávisle na počtu psů)
  •  Poplatek za trvale přihlášenou osobu
    • 450,- Kč od 16 let
    • 225,- Kč   7-15 let (osoby, které v kalendářním roce dosáhnou věku 7 let a zároveň nedosáhnou věku 16 let zaplatí pouze 50% poplatku)
    • zdarma  do 6 let
    • chalupáři 450,- Kč / dům (chalupa) + 3 pytle

Poplatky lze zaplatit hotově, nebo na účet vedený u KB Jičín, č.ú.: 24024541/0100.

Do zprávy pro příjemce uveďte Kbelnice + číslo popisné ( VS číslo popisné pokud nebude VS uveden, nebude platba rozpoznána a bude vrácena na účet ze kterého přišla). 

Pokud si nebudete jisti výší platby za odpady, neváhejte nás kontaktovat v úřední den ve středu  od 18:30 - 19:30 hodin.

 

*Poznámka: na obecním úřadě je možnost vyzvednutí pytlů na:

plasty z domácnosti - žluté

kartonové obaly - oranžové

drobné kovy (obaly) - šedé