Fulltextové vyhledávání

Platba za komunální odpad a poplatek za psa pro rok 2021Vážení spoluobčané,

žádáme vás o úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatků za psa.

Výše poplatků pro rok 2021:

  • Poplatek za psa  50,-Kč (a to nezávisle na počtu psů)

a) 550,- Kč na poplatníka, který v daném roce dosáhne nejméně 16 let věku

b) 275,- Kč na poplatníka, který v daném roce dosáhne 7-15 let věku

c) 0,- Kč na poplatníka, který v daném roce ještě nedosáhne 7 let věku

d) 550,- Kč na poplatníka vlastníka rekreační nemovitosti (obdrží zdarma 3 pytle na komunální odpad, není nárok na popelnici)

e) 2000,- Kč na poplatníka vlastníka rekreační nemovitosti (je zapojen do systému svozu popelnic)

Poplatky lze zaplatit hotově, nebo na účet vedený u KB Jičín, č.ú.: 24024541/0100.

Do zprávy pro příjemce uveďte Kbelnice + číslo popisné ( VS číslo popisné pokud nebude VS uveden, nebude platba rozpoznána a bude vrácena na účet ze kterého přišla). 

Poplatek je splatný do 31. 3. 2021.

Pokud si nebudete jisti výší platby za odpady, neváhejte nás kontaktovat v úřední den ve středu  od 18:30 - 19:30 hodin.

 

*Poznámka: na obecním úřadě je možnost vyzvednutí pytlů na:

plasty z domácnosti - žluté

kartonové obaly - oranžové

drobné kovy (obaly) - šedé