Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obecní informace > Platba za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa pro rok 2024

Platba za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa pro rok 2024Vážení spoluobčané,

žádáme vás o úhradu poplatků za odvoz komunálního odpadu a poplatků za psa.

Výše poplatků pro rok 2024:

 

 

Poplatník poplatku je: 

  • fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je na území obce

Sazba poplatku činí 600,- Kč 

Osvobození od poplatku se poskytuje osobě, která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku

Další informace o osvobození od poplatku viz. vyhláška č. 2.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v článku 7.

Poplatky lze zaplatit hotově nebo na účet vedený u KB Jičín, č.ú.: 24024541/0100.

Do zprávy pro příjemce uveďte Kbelnice + číslo popisné ( VS číslo popisné pokud nebude VS uveden, nebude platba rozpoznána a bude vrácena na účet ze kterého přišla). 

Poplatek je splatný do 30. 6. 2024.

Pokud si nebudete jisti výší platby za odpady, neváhejte nás kontaktovat v úřední den ve středu  od 18:30 - 19:30 hodin.

 


Svoz komunálního odpadu:

Obec Kbelnice  je v režimu kombi (tj. svážíme komunální odpad 1x7 v zimním období a 1x14 v letním).

Od 1.5. se začíná svážet 1 x za 14dní až do konce října. První svoz v režimu 1 x za 14dní proběhne 3.5.2024, následující svoz bude probíhat každý SUDÝ TÝDEN v PÁTEK  - RANNÍ SMĚNA.

Chtěli bychom požádat občané obce Kbelnice ať přistavují nádoby den předem (jelikož svoz bude realizován na ranní směně).

Od 1.11. se začíná svážet 1 x za 7dní až do konce dubna.

 


Poznámka:

Na obecním úřadě je možnost vyzvednutí pytlů na:

plasty z domácnosti - žluté

kartonové obaly - oranžové

drobné kovy (obaly) - šedé

 


Vývoz kontejnerů s papírem je pravidelně každý týden.

Vývoz kontejnerů s plasty je pravidelně jednou za čtrnáct dní.