Zrušení úředních hodin dne 19.1.2022Pro nemoc zastupitelů, je obecní úřad obce Kbelnice pro den 19.1.2022 uzavřen.