Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákony, vyhlášky, směrnice

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

 

Místní vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Název vyhlášky Účinnost od
Veřejnoprávní smlouva č. 38/VS/2015 15.07.2015
Vyhlaška č.1/2009 o místních poplatcích 1.1.2009

Vyhláška č.2/2015 o odpadech

12.10.2015
Vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
   
Směrnice č.1/2021 o příspěvku na školku 1.10.2021
                formulář o příspěvku na školku 1.10.2021
Směrnice č.1/2023 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 24.5.2023
Směrnice č.2/2023 pro oběh účetních dokladů 1.6.2023
Směrnice č.3/2023 k podpisovým vzorům 1.6.2023
Směrnice č.4/2023 k učetní závěrce 1.6.2023
Směrnice č.5/2023 pro provedení inventarizacemajetku a závazků 1.6.2023
Směrnice č.6/2023 k podrozvahovým účelům 1.6.2023
Směrnice č.7/2023 pro časové rozlišení 1.6.2023
Směrnice č.8/2023 vnitřní kontrolní systém dle zak. č.320/2001 Sb. o finanční kontrole 1.6.2023
   
Směrnice - plán činnosti orgánu obce při vzniku mimořádné události 25.3.2019
Krizová karta obce Kbelnice 31.10.2023

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech